Bootstrap Case

CAT telecom

การสมัครฝึกงาน

สิ่งที่ผู้ฝึกงานจะได้รับ

 • ได้รับใบประกาศการผ่านงาน กสท.โทรคมนาคม
 • ได้ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถทำงานรวมกับผู้อื่นได้
 • เรียนรู้การวางแผนและขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ

 • การรับสมัคร

 • เงื่อนไขการรับสมัครขึ้นอยู่กับ ฝ่ายงานที่ผู้สมัครเลือกเข้าฝึกงาน
 • ผู้สมัครจะได้รับอีเมล์ตอบรับ หากได้รับเลือกเข้าฝึกงานตามที่ผู้สมัครเลือกไว้


 • สถานที่ฝึกงาน

 • กสท.โทรคมนาคม สำนักงานใหญ่ หลักสี่
 • กสท.โทรคมนาคม บางรัก
 • กสท.โทรคมนาคม นนทบุรี


 • สมัครฝึกงาน

 • รายละเอียดของแต่ละฝ่าย สามารถดูได้จากหน้าแรก
 • รายละเอียดการกรอกประวัติดูได้ ที่นี่ การกรอกใบสมัคร
 • **กรณีผู้สมัครผ่านเกณฑ์เบื้องต้น บริษัทฯ จะนัดสัมภาษณ์อีกครั้ง
 • **บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไม่มีค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่นักศึกษา